Buscar este blog

sábado, 18 de mayo de 2013

Paisaje de Brics , Olius.Solsonès.


Reflejos en la balsa de Godall, Brics , Olius.Solsonès.


Reflejos en la balsa de Godall, Brics , Olius.Solsonès.


Reflejos en la balsa de Godall, Brics , Olius.Solsonès.


Campos de Brics , Olius, Solsonès


Amapola i campo de trigo en Brics, Olius.Solsonès.


jueves, 9 de mayo de 2013

Ànec blanc o Ànnera blanca ( Todorna todorna ) mascle, cast:Tarro blanco. Delta del Llobregat


Ànec blanc o Ànnera blanca ( Todorna todorna ) mascle, cast:Tarro blanco. Delta del Llobregat


Morell cap roig , cast: Porron comun ( Aythya ferina ). Delta del Llobregat


Morell cap roig , cast: Porron comun ( Aythya ferina ). Delta del Llobregat


Bernat Pescaire, cast:garza real ( Ardea cinerea ).Delta del Llobregat


Bernat Pescaire, cast:garza real ( Ardea cinerea ).Delta del Llobregat


Cabusset, cast:Zampullin comun ( Tachybaptus ruficollis ) comiendose un cangrejo. Delta del Llobregat


Cabusset, cast:Zampullin comun ( Tachybaptus ruficollis ). Delta del Llobregat


Corriol petit.Cast:Chorlitejo chico, (Charadrius dubius). Delta del Llobregat


Fotja vulgar, cast: Focha comun (Fulica Atra). Delta del Llobregat.


Fotja vulgar, cast: Focha comun (Fulica Atra). Delta del Llobregat.


Fumarell Carablanca .cast:Fumarel Cariblanco, (Chlidonias hybridus).Delta del Llobregat


Fumarell Carablanca .cast:Fumarel Cariblanco, (Chlidonias hybridus).Delta del Llobregat


Fumarell Carablanca .cast:Fumarel Cariblanco, (Chlidonias hybridus).Delta del Llobregat


Martinet Blanc . cast: Garceta comun ((Egretta garzetta).Delta del Llobregat.


Martinet Blanc . cast: Garceta comun ((Egretta garzetta).Delta del Llobregat.


Martinet Blanc . cast: Garceta comun ((Egretta garzetta).Delta del Llobregat.


Martinet Blanc . cast: Garceta comun ((Egretta garzetta).Delta del Llobregat.


Oca Vulgar (Anser Anser).Delta del Llobregat


Polla de Agua (Gallinula Chloropus). Delta del Llobregat